Aktivnosti na katedri

Aktivnosti na katedri:             Na Katedri postoji izuzetna aktivnost u području znanstveno istraživačkog rada i struke.

Istraživanja su  u okviru nacionalnog i međunarodnog bilateralnog projekta u području znanosti i tehnologije, a obuhvaćaju  područje mehanizma deinkinga, enzimatski  i UZ deinking u kombinaciji s novim formulacijama grafičkih materijala, te procesne vode. Tema novog nacionalnog projekta financijski potpomognutog od MZOS je Nove formulacije grafičkih materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša u okviru programa Studij materijala i procesa grafičke reprodukcije.  

Osim znanstveno istraživačkog rada na katedri je aktivan i stručni rad. Izrađuju se elaborati iz područja zbrinjavanja otpada, ekoloških studija potrebnih pri izgradnji novih grafičkih pogona i slično.