Opremljenost katedre

Opremljenost katedre:           U laboratoriju Katedre nalaze se uređaji pomoću kojih se mogu raditi analize u području ekologije odnosno  zadnje faze životnog ciklusa grafičkog proizvoda-recikliranja proizvoda, te  izlaganja proizvoda uvjetima okoliša. u laboratoriju se nalaze sljedeći uređaji:

               Uređaj za recikliranje papira i izradu lista papira od sekundarnih vlakanaca

                                                               Oprema za utvrđivanje efikasnosti recikliranja:

                                                               Spektrofotometar

                                                               Slikovna analiza

                                                               Komora za  izlaganje otisaka utjecajima okoliša