Naslovnica

Industrija i okoliš 2012/2013

Posted by Marina Vukoje (mvukoje) on Nov 27 2012 at 11:37 AM
Naslovnica >>

Sveučilište u Zagrebu

Grafički fakultet

Katedra za zaštitu okoliša

Zagreb, 27. studenog 2012.

 

OBAVIJEST

 

Studenti dodiplomskog studija  koji nisu položili ispit iz kolegija Industrija i okoliš, nisu  obavezni prisustvovati predavanjima u ak. god. 2012./2013 te su dužni javiti se asistentici Marini Vukoje (V.kat)i preuzeti nastavne materijale i  temu seminarskog rada s materijalima za izradu istog.

 

Studenti preddiplomskog studija koji u ak. god. 2012./2013. Imaju ponovljeni upis kolegija Industrija i okoliš, dužni su redovito pohađati sve oblike nastave (predavanja i seminari)kako bi ostvarili pravo pristupanja ispitu.

 

Po ovlaštenju, dr.sc. Ana Lončarić Božić, izv.prof.

Back