Naslovnica

Industrija i okoliš, Znanost o okolišu i dizajn ak.god. 2014/2015.

Posted by Marina Vukoje (mvukoje) on Oct 06 2014 at 9:56 AM
Naslovnica >>

Nastava u ak. god. 2014/2015 počinje prema priremenom rasporedu za kolegije Znanost o okolišu i dizajn (ponedjeljak 12:30h, dvorana B) te Industrija i okoliš (utorak 13:30 h dvorana A)

Studenti preddiplomskog studija koji u ak. god. 2014./2015. imaju ponovljeni upis kolegija Industrija i okoliš te Znanost o okolišu i dizajn dužni su doći na uvodno predavanje kako bi se upoznali sa svojim obavezama.

 

Po ovlaštenju, dr.sc. Ivana Bolanča Mirković, docent

Back