Naslovnica

Seminar Industrija i okoliš

Posted by Marina Vukoje (mvukoje) on Oct 24 2013 at 12:58 PM
Naslovnica >>

Studenti koji su upisali kolegij Industrija i okoliš u ak.god 2013./2014. i koji nisu preuzeli temu seminarskog rada, neka se što prije jave asistentici Vukoje. 

U ponedjeljak 28.10.2013. seminar iz kolegija Industrija i okoliš se odgađa.

Back