Naslovnica

Upis ocjene

Posted by Marina Vukoje (mvukoje) on Feb 20 2015 at 2:44 PM
Naslovnica >>

Studenti koji su položili ispit na roku 20.2.2015. mogu doći na upis ocjene u ponedjeljak  23. veljače 2015 u 10 h (V kat).

Back